Change management: verandering is onmisbaar voor succes

Change management organiseren op een whiteboard.

Change management

Enkel door te veranderen, blijf je als bedrijf relevant. Kleine aanpassingen — denk aan nieuwe laptops installeren — maar ook grote veranderingen — bijvoorbeeld de introductie van een nieuw back-end systeem — zijn een constante factor in elke organisatie.

Anders gezegd: veranderingen horen erbij.

1

Menselijke aspecten

Vaak wordt de menselijke kant over het hoofd gezien. Hoe reageren collega’s en medewerkers op veranderingen? Dikwijls wordt gedacht dat mensen eerder afwijzend staan ten opzichte van veranderingen. Wij geloven dat ze vooral negatief reageren:

 • op veranderingen die ze niet begrijpen.
 • wanneer ze het nut ervan niet inzien.
 • wanneer ze de impact niet juist inschatten.

Gelukkig kunnen we met Bitemark al deze aspecten aanpakken via een veranderingstraject. In de loop der jaren zijn er verschillende boeiende methodologieën ontwikkeld, zoals Lewin’s Unfreeze, Change, Freeze en het recente ADKAR.

Elke verandering vereist een specifieke aanpak, maar het doel blijft hetzelfde: een vlot, stressvrije overgang van oud naar nieuw. Voor alle partijen.

5

Doel(groep)gericht

Onze aanpak start altijd met de doelgroep. We willen inzicht krijgen in de uitdagingen, informatiehiaten en redenen waarom mensen tegen of voor zijn. Pas wanneer we hier een helder zicht op hebben, kunnen we een plan opstellen.
6

SOQ: organisatieklimaat meten

Organisaties met een positief klimaat functioneren efficiënter én effectiever. Leiders die er werk in steken om een positief klimaat te creëren, hebben een positief effectief op hun organisatie.

We meten het organisatieklimaat met behulp van de Situational Outlook Questionnaire (SOQ). Deze tool wordt al 55 jaar intensief gebruikt om inzicht te krijgen in het organisatieklimaat, teamklimaat en als leadership coaching.

De SOQ meet 9 dimensies:

 1. Uitdaging en Betrokkenheid
 2. Vrijheid
 3. Tijd voor Ideeën
 4. Idee-ondersteuning
 5. Speelsheid en humor
 6. Debat
 7. Conflict
 8. Vertrouwen en openheid
 9. Risico nemen
6

Voordelen van de SOQ

De resultaten van het SOQ-onderzoek worden op een kwalitatieve en kwantitatieve manier gepresenteerd waaruit heldere inzichten voortvloeien. Daarnaast kunenn we diverse vergelijkingen weergeven afhankelijk van de focus van het onderzoek, zoals:

 • innoverende versus stagnerende bedrijven.
 • meest versus minst creatieve teams.
 • hoge versus lage leiderschapssteun voor innovatie.

Dit stelt ons in staat om een objectieve blik te werpen op het organisatieklimaat binnen jouw bedrijf, pijnpunten aan te pakken en sterke punten te versterken. Het rapport biedt concrete oplossingen en inzichten om verbeteringen aan te brengen.

Meer weten over de change management oplossingen die Bitemark aanbiedt?

We zetten er graag onze schouders onder en tanden in!