Project- en change management

Project- en changemanagement gaan hand in hand. Elk project brengt verandering met zich mee.
Projectmanagement richt zich op het correct opleveren van het gevraagde binnen het budget en deadline.

Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan de veranderingen binnen de organisatie die automatisch voortvloeien uit het project. Dit gebrek aan betrokkenheid van mensen kan weerstand veroorzaken, waardoor de oplossing niet optimaal wordt benut.

Change management zorgt ervoor dat mensen gedurende en na het project worden begeleid om de veranderingen te accepteren en er volledig mee te kunnen werken.